ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 155-0049 (ซอย 17) สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 17 มิถุนายน 2564
มีคนดู 4 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0050 (ซอย 3) จำนวน 2 ช่วง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก จำนวน 3 ฝา หมู่ที่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0035 (ซอย 17) สายทางบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0055 (ซอย 6) ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0056 (ซอย 2/2 ) ถนนสายบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10
เมื่อ 7 มิถุนายน 2564
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0048 ซอย 5 ถนนสายบ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14
เมื่อ 7 มิถุนายน 2564
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
QR CODE สอบถามกิจกรรม คนพิการ
เมื่อ 16 เมษายน 2564
มีคนดู 40 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
QR CODE สอบถามกิจกรรม ผู้สูงอายุ
เมื่อ 16 เมษายน 2564
มีคนดู 40 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
QR CODE สอบถามกิจกรรมกองทุนวันละ 1 บาท
เมื่อ 16 เมษายน 2564
มีคนดู 37 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 (ลำเหมืองใส่ไก่) หมู่11
เมื่อ 10 มีนาคม 2564
มีคนดู 68 คน
  
  
| จำนวน : 306 | หน้า : 1 จาก 31 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org