ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560  
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ก๊า
 
 

                                                                                           

                                            โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

 
รดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
 
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
 
 
http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/100_resize.JPG
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 
  
  

                             วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทรายมูล ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 7 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 8 คน
  
  
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
เมื่อ 25 มกราคม 2561
มีคนดู 7 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
Untitled
เมื่อ 24 มกราคม 2561
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
เมื่อ 24 มกราคม 2561
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48000 บีทียู
เมื่อ 24 มกราคม 2561
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เครื่องปรับอากาศ)
เมื่อ 24 มกราคม 2561
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณตาคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง(เครื่องเสียงห้องประชุมฯ)
เมื่อ 23 มกราคม 2561
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารกายอุปกรณ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
เมื่อ 9 มกราคม 2561
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
เมื่อ 9 มกราคม 2561
มีคนดู 12 คน
  
  
| จำนวน : 101 | หน้า : 1 จาก 11 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org