ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้-สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 ฝา
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยบริเวณหน้าวัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ 7
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 155-0049 (ซอย 17) สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 17 มิถุนายน 2564
มีคนดู 19 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0050 (ซอย 3) จำนวน 2 ช่วง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก จำนวน 3 ฝา หมู่ที่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 26 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0035 (ซอย 17) สายทางบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 24 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0055 (ซอย 6) ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 31 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0056 (ซอย 2/2 ) ถนนสายบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10
เมื่อ 7 มิถุนายน 2564
มีคนดู 23 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0048 ซอย 5 ถนนสายบ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14
เมื่อ 7 มิถุนายน 2564
มีคนดู 27 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
QR CODE สอบถามกิจกรรม คนพิการ
เมื่อ 16 เมษายน 2564
มีคนดู 61 คน
  
  
| จำนวน : 309 | หน้า : 1 จาก 31 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org