fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1
 
 
 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ลำเหมืองบ้านใต้)
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประพันธ์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ
เมื่อ 30 เมษายน 2563
มีคนดู 15 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปรีชา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ
เมื่อ 30 เมษายน 2563
มีคนดู 13 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง
เมื่อ 30 เมษายน 2563
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง
เมื่อ 30 เมษายน 2563
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง
เมื่อ 30 เมษายน 2563
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 27 เมษายน 2563
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
เมื่อ 22 เมษายน 2563
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
เมื่อ 21 เมษายน 2563
มีคนดู 14 คน
  
  
| จำนวน : 269 | หน้า : 1 จาก 27 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org