ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560  
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ก๊า
 
 

                                                                                           

                                            โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

 
รดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
 
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
 
 
http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/100_resize.JPG
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 
  
  

                             วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

  
Untitled
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 2 คน
  
  
  
Untitled
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 1 คน
  
  
  
Untitled
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 2 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 2 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการครนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เครื่องปั้นปุ๋ยอัดเม็ด)
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.แม่ก๊า กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 9-10 พ.ย. 2560
เมื่อ 31 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 31 ตุลาคม 2560
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ข่อง หมู่ 11
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9 คน
  
  
| จำนวน : 88 | หน้า : 1 จาก 9 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org