ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
            ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/100_resize.JPG
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 
  
  

                             วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 27 ธันวาคม 2559
มีคนดู 17 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 15 ธันวาคม 2559
มีคนดู 30 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายต้นตัน หมู่ ๓ เชื่อมบ้านบ่อก๊าง หมู่ ๑๔ ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
มีคนดู 51 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อ 21 ตุลาคม 2559
มีคนดู 64 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)ถนนสายต้นตัน หมู่ 3 เชื่อมบ้านบ่อก๊าง หมู่ 14 ราคากลาง 3,407,000 บาท
เมื่อ 14 ตุลาคม 2559
มีคนดู 69 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อ 30 กันยายน 2559
มีคนดู 90 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 3 สิงหาคม 2559
มีคนดู 113 คน
  
  
  
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เมื่อ 22 มิถุนายน 2559
มีคนดู 159 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อ 21 มิถุนายน 2559
มีคนดู 132 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ในเขตตำบลแม่ก๊า ราคากลาง 108,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา
เมื่อ 21 มิถุนายน 2559
มีคนดู 136 คน
  
  
| จำนวน : 45 | หน้า : 1 จาก 5 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org