ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 121 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริการส่่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 18 มกราคม 2565
มีคนดู 131 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6
เมื่อ 20 ธันวาคม 2564
มีคนดู 174 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1itled
เมื่อ 20 ธันวาคม 2564
มีคนดู 221 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3
เมื่อ 20 ธันวาคม 2564
มีคนดู 152 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 จำนวน 3 โครงการ
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564
มีคนดู 193 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6
เมื่อ 29 ตุลาคม 2564
มีคนดู 186 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคแนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.155-0032 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564
มีคนดู 190 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 23 กันยายน 2564
มีคนดู 233 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 10 กันยายน 2564
มีคนดู 215 คน
  
  
| จำนวน : 323 | หน้า : 1 จาก 33 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org