ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เมื่อ 30 กันยายน 2563
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
เมื่อ 21 กันยายน 2563
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 18 กันยายน 2563
มีคนดู 17 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 10 กันยายน 2563
มีคนดู 23 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 1 กันยายน 2563
มีคนดู 26 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
เมื่อ 19 สิงหาคม 2563
มีคนดู 27 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับ โครงการต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.ต.แม่ก๊า
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563
มีคนดู 50 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง
เมื่อ 18 มิถุนายน 2563
มีคนดู 69 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563
มีคนดู 72 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563
มีคนดู 72 คน
  
  
| จำนวน : 286 | หน้า : 1 จาก 29 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org