fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1
 
 
 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2
เมื่อ 29 ตุลาคม 2562
มีคนดู 13 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน) บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10
เมื่อ 29 ตุลาคม 2562
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7
เมื่อ 29 ตุลาคม 2562
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านและเสริมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4
เมื่อ 29 ตุลาคม 2562
มีคนดู 7 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
เมื่อ 17 ตุลาคม 2562
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(Over lay) ซอย 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 7 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
เมื่อ 16 กันยายน 2562
มีคนดู 13 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อ 11 กันยายน 2562
มีคนดู 13 คน
  
  
| จำนวน : 198 | หน้า : 1 จาก 20 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org