fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1
 
 
 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9
เมื่อ 11 ธันวาคม 2562
มีคนดู 0 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ จำนวน 367.20 ลบ.ม.(ซอยกู่ขะจ้อ) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ 8
เมื่อ 11 ธันวาคม 2562
มีคนดู 0 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการติดตั้งราวกันตก บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9
เมื่อ 6 ธันวาคม 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (ถนนเลียบลำเหมืองกุ้ง) ซอย 8 บ้านป่ากล้วย หมู่ 13
เมื่อ 4 ธันวาคม 2562
มีคนดู 2 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน) บ้านร้องขุด หมู่ 10
เมื่อ 4 ธันวาคม 2562
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยคุณจรัญ คำบุญเรือง) หมู่ 7
เมื่อ 2 ธันวาคม 2562
มีคนดู 4 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ 2 บ้านโรงวัว
เมื่อ 2 ธันวาคม 2562
มีคนดู 4 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ 14
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) บ้านแม่ก๊า หมู่ 12
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเฟรมวิว) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
| จำนวน : 212 | หน้า : 1 จาก 22 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org