ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 1 ธันวาคม 2563
มีคนดู 29 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหินคลุกและดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-14
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 32 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 27 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 40 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เขื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 49 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
เมื่อ 29 ตุลาคม 2563
มีคนดู 50 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 29 ตุลาคม 2563
มีคนดู 52 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เมื่อ 30 กันยายน 2563
มีคนดู 71 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
เมื่อ 21 กันยายน 2563
มีคนดู 61 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 18 กันยายน 2563
มีคนดู 68 คน
  
  
| จำนวน : 293 | หน้า : 1 จาก 30 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org