ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 10 กันยายน 2564
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 10 กันยายน 2564
มีคนดู 10 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 2 กันยายน 2564
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เมื่อ 27 สิงหาคม 2564
มีคนดู 15 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ป้ายโฆษณา
เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
มีคนดู 21 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้-สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 ฝา
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 42 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยบริเวณหน้าวัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ 7
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 37 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564
มีคนดู 44 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 155-0049 (ซอย 17) สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 17 มิถุนายน 2564
มีคนดู 50 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0050 (ซอย 3) จำนวน 2 ช่วง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก จำนวน 3 ฝา หมู่ที่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564
มีคนดู 53 คน
  
  
| จำนวน : 314 | หน้า : 1 จาก 32 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org