ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 จำนวน 3 โครงการ
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564
มีคนดู 24 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6
เมื่อ 29 ตุลาคม 2564
มีคนดู 21 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคแนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.155-0032 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564
มีคนดู 31 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 23 กันยายน 2564
มีคนดู 38 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 10 กันยายน 2564
มีคนดู 42 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 10 กันยายน 2564
มีคนดู 43 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 2 กันยายน 2564
มีคนดู 44 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เมื่อ 27 สิงหาคม 2564
มีคนดู 46 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ป้ายโฆษณา
เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
มีคนดู 53 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้-สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 ฝา
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 77 คน
  
  
| จำนวน : 318 | หน้า : 1 จาก 32 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org