ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(Over lay) ซอย 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11
เมื่อ 17 กันยายน 2562
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
เมื่อ 16 กันยายน 2562
มีคนดู 4 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อ 11 กันยายน 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 11 กันยายน 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (เลียบลำเหมืองแม่ข่อง-วังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ 8
เมื่อ 10 กันยายน 2562
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงกล้อง CCTV ต.แม่ก๊า
เมื่อ 6 กันยายน 2562
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 4 กันยายน 2562
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เลียบลำเหมืองเฟรมวิว) จำนวน 2 ช่วง บ้านทรายมูล หมู่6
เมื่อ 2 กันยายน 2562
มีคนดู 7 คน
  
  
| จำนวน : 193 | หน้า : 1 จาก 20 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org