ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org