ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของอบต.แม่ก๊า  LPA  ประจำปี 2561 

 คะแนนlpa ปี 2561.docx

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org