ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 9 

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตมวลเบาบ้านสันกาวาฬหมู่ที่ 5

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊า)

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการต่อเติมอาคารอุปกรณ์

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รวมภาษีบ้านสันคอกช้างหมู่ที่ 7

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเค็มบ้านหนองคอหมู่ที่ 4

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตมวลชนบ้านโรงวัวหมู่ที่ 2 ซอย 4

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตอัดแรงบ้านขุดหมู่ที่ 10 (ซอยข้างบ้านนายหน้อย)

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตอัดแรงบ้านขุดหมู่ที่ 10 (ซอยทางลงสนามกีฬา)

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมงกุฎหมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงสอน

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 เชื่อมหมู่ที่ 3

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคอหมู่ที่ 4 ซอย 16

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 12

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเค็มบ้านสันโป่งหมู่ที่ 1  

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างฐานมั่นคงบ้านสันโป่งหมู่ที่ 1

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 13

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการสร้างบ้านซอยตัน 3 ซอย 16

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 15

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 14

ประกาศการรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายโสภณ

ประกาศการรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายบุญมาก

ประกาศตรวจสอบรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 (เลียบลำน้ำข่อง)  

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ 5 บ้านสันกาวาฬ

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(overlay) ซอย2 หมู่ที่13 บ้านป่ากล้วย ช่วงที่1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยครูอุดม) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงกรก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก ซอย1 หมู่7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย6 หมู่7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(overlay) หมู่1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย3/1) หมู่1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านสันโป่ง หมู่ 1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อหินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยลำเหมืองสาธารณะ หมู่ 8 

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เลียบลำเหมืองเฟรมวิว) จำนวน 2 ช่วง บ้านทรายมูล หมู่6

ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงกล้อง CCTV ต.แม่ก๊า

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (เลียบลำเหมืองแม่ข่อง-วังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ 8

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org