ปีงบประมาณ 2563

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า

ประกาศ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org