ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2 หมู่ 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรัง สันกาวาฬ-ต้นแหน หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หมู่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยครูอุดม) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0035

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0031

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0034

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.2 ม.11

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลำเหมืองสาธารณะ หมู่ 8

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ 1

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะในหมู่บ้านสันโป่ง หมู่1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ(ลำเหมืองแม่ข่อง-วังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่8

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านทรายมูล หมู่ที่6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านแม่ก๊า หมู่ที่12

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกล้อง CCTV 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบลำเหมืองเฟรมวิว) จำนวน 2 ช่วง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(Over lay) ซอย 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านสันคอกช้าง หมูที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org