1. ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ใหม่)

2. ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

3. แผ่นพับคำแนะนำการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

4. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      4.1 ประจำปี 2563

      4.2 ประจำปี 2564  หนังสือประกาศ แบบบัญชีรายการ

5. ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษี

7. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2562

8. กำหนดการชำระภาษีปี 2562

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org