1. แผ่นพับคำแนะนำการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 

2. ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม

 

3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org