1. ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

2. แผ่นพับคำแนะนำการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

3. ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

    - โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เนื่องจากจากไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลลงได้ทั้งหมด และเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โทร.0-5383-7432  ต่อ 12 หรือไอดีไลน์ @gxk8580c เพื่อขอทราบข้อมูลเป็นการส่วนบุคคล

4. ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษี

6. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2562

7. กำหนดการชำระภาษีปี 2562

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org