ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566.jpg
  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2564-25644 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2564-2566.pdf

 


ประกาศใชัแผนอัตรากำลัง 3 ปี   ( พ.ศ. 2561-2563 )

  ประกาศใชัแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี 2561-2563.pdf 

  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  /ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 .pdf

  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี.pdf

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org