ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา  

   ประจำปี  2561 กำหนดสมัยประชุม ปี 2561.pdf

   ประจำปี  2562 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562.pdf

   ประจำปี   2563 กำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2563 .pdf

   ประจำปี  2564  

 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เรีกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563.pdf

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563 เรีกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563.pdf

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียกประชุมสภาสมัยที่ 3 ปี 2563 .jpg

  สมัยสามัญ  สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียกประชุมสมัยที่ 4 ปี 2563 .jpg

 

ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ประจำปี พ.ศ.2563 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   สมัยที่ 1 วันที่ 13 ก.พ.63.pdf

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.253 สมัยที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563.pdf

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 19 สิงหาคม 2563.pdf

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 วันที่ 24 ธันวาคม 2563.pdf

  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  ประจำปี พ.ศ.2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

   

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org