ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา  

  กำหนดสมัยประชุม ปี 2561

  กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

  กำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2563

  กำหนดสมัยประชุม ปี 2564

 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 

  เรีกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563

  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563

 

ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ประจำปี พ.ศ.2563 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 ก.พ.63

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 19 สิงหาคม 2563

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2563

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  ประจำปี พ.ศ.2564

 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 64

   

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org