บทนำhttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/บทนำ.pdf

บัญชีสรุปhttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 1http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ยุทธศาสตร์ที่ 1.pdf

ยุทธศาสตร์ที่  2http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ยุทธศาสตร์ที่ 2.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 3http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ยุทธศาสตร์ที่ 3.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 4http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 5http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ยุทธศาสตร์ที่ 5.pdf

ครุภัณฑ์http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/ครุภัณฑ์.pdf

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org